AWIT NG BASC

Titik: Dr. Jose M. Ignacio

Musika: Dr. Augusto Miranda

Pambansang Dalubhasaang Pansakahan

Hiyas na sumilay sa dibdib ng Bulacan

Kaakbay ang karunungan sa kaunlaran

Mithii'y malinang malikhaing isipan

 

Baya'y inasam ang iyong kandili

Bagong kaalaman sa kabataa'y ihasik

Murang diwa'y nilinang sa baying iwi

Kabundukan kaparangan tanging saksi

 

KORO:

Sintang Dalubhasaan sa iyong paanan

Handog yaring puso, diwa't kalooban

Gawad mong biyaya, ito'y aming iingatan

Nang 'yong pamana'y tamasahin habang buhay

Transparency Seal

 

Philgeps

 

 

Freedom of Information

 

__________________________ 

Philippine Standard Time

Sunday, 26 March 2023